Ingeoservicios
Geotècnia, geologia i enginyeria del terreny.                                                                 Estudios geotécnicos, sondeos y peritajes.

Projectes principals

Geotècnia edificació

 Geotècnia patologies i peritatges

 Geotècnia Obres vials

 Geotècnia Urbanisme

Cartografia  i riscos geològics