Geotecnia i Geologia
Estudis geotècnics / Estudios geotécnicos y geológicos-  sondeigs / sondeos


ACTIVA INGENIERIA y GEOSERVICIOS S.L. es una empresa de serveis d'enginyeria, creada l’any 2010, i especialitzada en el camp de la consultoria d’Enginyeria del Terreny amb la realització d'estudis geotècnics i geològics, per a projectes d’obra civil, principalment en el sector del transport, instal·lacions i edificació en general.

Les àrees d'activitat de l’empresa, s’integren en totes les etapes del projecte, oferint solucions practiques i eficaces a problemes d'Enginyeria del Terreny, ja siguin estudis previs, com avantprojectes, projectes constructius, així com també, durant la execució i direcció de l’obra.

 Els nostres serveis, estan dirigits a empreses privades, particulars, entitats públiques, constructores, enginyeries, estudis d’arquitectura i industries.

 El principal actiu de l’empresa són les persones que la integren, generant confiança en els nostres clients i fomentant l’esperit de treball en equip entre les diferents àrees d'especialitat.  

Llamada
Email