Ingeoservicios
Geotècnia, geologia i enginyeria del terreny.                                                                 Estudios geotécnicos, sondeos y peritajes.


La nostra empresa està formada per profesionals de la geotècnica, amb mes de 15 any d’experiència en promocions privades i obra civil.

 

Aquesta amplia experiència ens permet enfocar els treballs de prospecció mes adients per cada projecte.

 

L'objectiu de la nostre empresa es aconseguir que els promotors, constructos i promotors estalvien diners, en els fonaments i murs, a mes d'evitar l'aparició de patologies provinents del terreny, a les futures construccions.

 

Així l'objectiu d'un bon estudi geotècnic-geòlogic, tant sigui per un habitatge, com per una autovia, es la bona caracterització del terreny, amb la proposta de les solucions mes viables i la realització d'un bon diagnòstic dels problemes que poden presentar al futur.