Geotecnia i Geologia
Estudis geotecnics - riscos geologics - peritatges - sondejos

Benvingut+

ACTIVA INGENIERÍA Y GEOSERVICIOS S.L., es una consultoria dedicada a l'assessorament i assistencia en geologia i geotècnia.

Les nostres àrees d'activitat son: l'enginyeria del terreny, estudis geotècnics, riscos geològics i peritatges geològics. 


ESTUDIS GEOTÈCNICS

ESTABILITAT TALUSSOS

RISCOS GEOLÒGICS

PATOLOGIES i PERITATGES